Oznam všetkým trénerom !!!

Oznamujem všetkým trénerom a personálu SZB, že od pondelka 6. januára 2020 do 12. januára 2020 vrátane, bude športová strelnica v areáli NBC uzavretá z dôvodov konania pretekov IBU CUP 2020. Roman Brὒll Správca NBC Osrblie