OZNAM o zrušení testov CTM a ZM SZB

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a opatrenia prijaté v súvislosti s ňou, Slovenský zväz biatlonu ruší plánované testy Centier talentovanej mládeže a Základní mládeže pre tento rok.