Oznam klubom a športovcom

Oznamujeme klubom a športovcom, že od 22. apríla 2020 je možné trénovať v NBC Osrblie za podmienok dodržiavania nariadení Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR. 

Maximálny počet osôb je obmedzený, preto každý tréning na strelnici musí byť nahlásený správcovi NBC Marekovi Matiaškovi na tel. číslo 0918 900 774.  

Nenahlásené tréningy nebudú tolerované.