Oprava vo výsledkoch pretekov s hromadným štartom z 02.02.2020

Oprava vo výsledkovej listine Preteky s hromadným štartom 02.02.2020 Osrblie

V nedeľu 02.02.2020 sa v Osrblí uskutočnili preteky s hromadným štartom dospelých. Súťažná porota v nich udelila 2 prirážky za nesprávny počet odbehnutých trestných kôl.

V pondelok 03.02.2020 riaditeľ pretekov Jozef Hirschman na podnet od trénera pretekárky skontroloval archívne zápisy všetkých nezávislých kontrol na trestnom kole. Kontrolou sa zistilo, že súťažná porota kvôli chybnej informácii o štartovnom čísle 65 udelila 2 minútovú prirážku za nesprávne odbehnutie trestných kôl v poslednej streľbe. Organizátor a Súťažná porota sa zhodli, že je potrebné výsledky opraviť.

Týmto chcem apelovať na trénerov a vedúcich výprav, aby v budúcnosti čakali na vydanie predbežných a oficiálnych výsledkov, kde uvádzame penalizácie, voči ktorým je možné do 15 minút vzniesť námietku, resp. podať protest voči rozhodnutiu Súťažnej poroty.

Opravené a oficiálne výsledky nájdete v sekcii SÚŤAŽE / VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ V BIATLONE.“

 

Radovan Šimočko 

viceprezident pre technické záležitosti