NBC Osrblie: Uzatvorenie strelnice do odvolania

Na základe Uznesenie Vlády SR č.808 z 31.decembra 2020 uzatvárame v NBC Osrblie strelnicu pre všetky biatlonové kluby až do odvolania, resp. do doby implementácie Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

V zmysle predmetného Uznesenia Vlády SR sa obmedzenia nevzťahujú na:

  • cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť (profesionálna činnosť štátnej športovej reprezentácie podľa rozhodnutia zamestnávateľa), a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cestu späť,
  •  pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu

O aktuálnych prijatých rozhodnutiach vás budeme okamžite informovať.