I. kolo Viessmann – pohár v biatlone 2018/2019

Banská Bystrica 26. decembra (SZB) Slovenský zväz biatlonu pozýva všetkých priaznivcov tohto športu na podujatia Viessmann pohára v biatlone, ktoré sa uskutočnia 29.-30.12.2018 v Osrblí.

I. kolo Viessmann – pohár v biatlone 2018/2019

Dátum konania: 29.-30.12.2018
Miesto konania: Národné biatlonové centrum - Osrblie
Nositeľ akcie: Slovenský zväz biatlonu
Usporiadateľ: KOSŤO

Dátum Čas Disciplína Kategória
29.12.2018 13:00 Rýchlostné preteky dorast a dospelí
30.12.2018 10:00 Rýchlostných pretekov so ŠS dorast a dospelí

PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE
Písomnú prihlášku na určenom formulári je potrebné zaslať e-mailom do 24.12.2018.
Prihlášku je potrebné potvrdiť najneskôr 28.12.2018 do 15:00.
Prihláška e-mailom je platná len po spätnom potvrdení.
E-mail na prihlasovanie aj potvrdenie prihlášky: prihlasky@biathlon.sk
Prosím poslať prihlášky aj cez https://goo.gl/forms/6uAOfIoiAbMuINwH2.
Telefón na potvrdenie menovitej prihlášky: +421 905 783 124.
Klub zaplatí štartovné za všetkých prihlásených pretekárov. V prípade neúčasti pretekára z dôvodov vyššej moci (nemoc, počasie, doprava) rozhodne o prípadnom odpustení štartovného TD.
PREZENTÁCIA
V sobotu 29.12.2018 od 09:00 do 11:00 v kancelárii pretekov na štadióne v Osrblí.
DOKLADY
Ak pretekár nie je uvedený v súpiske SZB pre rok 2018, bude od neho požadovaný členský preukaz SZB, ako doklad o veku a členstve v SZB. U zahraničných pretekárov je dokladom k prezentácii písomná prihláška. Pre mládežnícke kategórie je povinnosť lekárskej prehliadky.
ŽREBOVANIE
sa uskutoční v piatok 28.12.2018 o 17:00 na základe potvrdených písomných prihlášok.
ŠTARTOVNÉ
V pretekoch Viessmann – pohár v biatlone 2018/2019 zaplatia pretekári štartovné za každé preteky v kategóriách dorastu a dospelých 3,00 €.
V prípade zaslania prihlášky po 24.12.2018 zaplatí klub dvojnásobné štartovné.
POSTARŠENIA – VÝNIMKY V ZARADENÍ DO VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ
V odôvodnených prípadoch, týkajúcich sa zabezpečenia reprezentácie môžu byť pretekári zaradení do vyššej vekovej kategórie podľa čl. 1.3.4 Pravidiel biatlonu, (postup podľa čl. 7.3, prílohy č.4 Pravidiel biatlonu - Súťažný poriadok). Vôľu pretekárov kategórií mužov B a C a žien B pretekať v nižšej vekovej kategórii berie na základe žiadosti ŠTK SZB na vedomie.
Vôľu pretekárov kategórií mužov B a C a žien B pretekať v nižšej vekovej kategórii berie na základe žiadosti ŠTK SZB na vedomie.

PROPOZÍCIE

29.-30.12.2018 - Viessmann pohár (SVK Cups), NBC Osrblie


© 2018, Slovenský zväz biatlonu
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu týchto správ na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu je výslovne zakázané.