Aktuálne opatrenia - informácie klubom SZB

Dôležité informácie po dnešnej  konzultácii s RUVZ BB:

- nesúhlasia s konaním pretekov Slovenského pohára v plnom rozsahu  - všetky kategórie do 28.2.2020 v zmysle Vyhlášky č.76

- vzhľadom na veľmi zlú situáciu v okrese BB a BR (obidva okresy patria medzi najhoršie na Slovensku) nebude úrad dávať žiadne väčšie výnimky voči Vyhláške č.76

-  do úvahy prichádza organizácia nominačných a kontrolných pretekov pre Dorast A+B a juniori v termínoch 30.-31.1.2021 a 6.-7.2.2021 za podmienky dodržania všetkých opatrení vrátane testovania. K týmto dvom podujatiam sa však musí úrad súhlasne vyjadriť. Ak dostaneme súhlasné stanovisko, následne dáme oficiálne  oznámenie o konaní  hromadného podujatia.

V zmysle platnej Vyhlášky nie je možné do 28.2.2021 zorganizovať Slovenský pohár v biatlone. 

Do úvahy prichádza zorganizovať Slovenský pohár v priebehu marca a to v závislosti od aktuálnych opatrení a snehových podmienok.

Platná vyhláška do 28.02.2021