Zasadnutie klubov biatlonu SZB dňa 22.12.2019

Biatlonové kluby sa chystajú na voľbu nového prezidenta

Banská Bystrica, 22. december 2019
V nedeľu v Banskej Bystrici zasadali predstavitelia klubov zo Slovenského zväzu
biatlonu (SZB). Hlavnou témou stretnutia boli aktuálne ekonomické a finančné problémy
v slovenskom biatlone. Riešili sa tiež otázky ohľadom Národného biatlonového centra
v Osrblí.
V súčasnosti je SZB bez prezidenta, pozornosť sa preto venuje prípravám na voľbu
nového. Kluby a členovia zväzu mohli navrhnúť kandidáta na prezidenta SZB do 14.
decembra. Najviac klubov navrhlo bývalého biatlonistu, v súčasnosti podnikateľa a manažéra
v oblasti reklamy a marketingu, Ing. Petra Vozára. Nedeľné zasadnutie klubov bolo
príležitosťou pre kandidátov, ktorí dostali priestor na prezentáciu seba a tiež svojich vízií
rozvoja biatlonu. Účastníci stretnutia mali možnosť vypočuť si priority a plány dvoch
kandidátov na prezidenta SZB: Ing. Petra Vozára a Bc. Reného Bevelaqua. Po nedeľnom
zasadnutí sa však druhý menovaný kandidát vzdal kandidatúry v prospech Ing. Petra Vozára a
vzhľadom na podobnosť ich vízií a programu mu verejne vyjadril plnú podporu.
O novom prezidentovi SZB sa rozhodne na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktoré
bude v sobotu 28. decembra 2019 v Osrblí.