Valné zhromaždenie SZB - oznam

20. apríla 2018 (SZB) - Prezídium SZB dňa 19.4.2018 schválilo zmenu termínu na podávanie návrhov kandidátov na volené funkcie do orgánoch SZB na 21.4.2018.

Každý člen SZB môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch SZB najneskôr do 21.4.2018.

Túto zmenu termínu na podávanie návrhov kandidátov na volenú funkciu v orgánoch SZB schválilo Prezídium SZB z dôvodu, že v termíne 14 (slovom štrnásť) dní pred konaním Valného zhromaždenia SZB (VZ SZB), neboli navrhnutí kandidáti na všetky volené funkcie do orgánov SZB.

Návrh kandidátov, vrátane súhlasu kandidáta s kandidatúrou je možné doručiť na SZB do 21.4.2018 do 24:00 hod.

SZB akceptuje aj doručenie E-mailom na adresu svk@biathlon.sk.

Súhlas s kandidatúrou - VZ SZB, 28. apríla 2018 na stiahnutie
Návrh kandidátov na voľbu do orgánov SZB - VZ SZB, 28. apríla 2018 na stiahnutie

 

Na VZ SZB 2018 sa uskutočnia voľby do všetkých orgánov SZB v súlade so Stanovami SZB Hlava IX, Článok 9.1.

 

Valné zhromaždenie SZB 2018 bude voliť:

 • Prezidenta SZB
 • Viceprezidenta pre štátnu športovú reprezentáciu
 • Viceprezidenta pre ekonomiku a marketing
 • Viceprezidenta pre technické záležitosti
 • Viceprezidenta pre športovcov
 • Viceprezidenta pre mládež
 • Viceprezidenta pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov
 • Predsedu Kontrolno-revíznej komisie (kontrolóra SZB v zmysle zákona o športe)

 • Člena Kontrolno-revíznej komisie

 • Člena Kontrolno-revíznej komisie

 • Predsedu Disciplinárnej komisie

 • Člena Disciplinárnej komisie

 • Člena Disciplinárnej komisie

 

autor: sekretariát SZB

 
© 2018, Slovenský zväz biatlonu
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu týchto správ na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu je výslovne zakázané.