Valné zhromaždenie SZB 2018

12. apríla 2018 (SZB) - V sobotu 28. apríla 2018 o 9:00 sa v Banskej Bystrici uskutoční Valné zhromaždenie SZB na ktorom sa uskutočnia voľby do všetkých orgánov SZB v súlade so Stanovami SZB.

Počty delegátov za jednotlivé KB SZB, boli  vypočítané podľa  kľúča uvedeného v Stanovách SZB, Hlava X, článok 10.1.2, pričom ako základ pre výpočet delegátov slúži priemer z počtu členov klubu za roky 2015, 2016, 2017 a stavu k 27.3.2018.

K zabezpečeniu plynulej prípravy a realizácie Valného zhromaždenia SZB 2018 je potrebné do 14.4.2018 zaslať na sekretariát SZB menovitý zoznam delegátov.

Každý kandidát je povinný do 21.4.2018 doručiť na adresu:
Slovenský zväzu biatlonu, Partizánska cesta č. 3501/71, 971 01 Banská Bystrica
do písomný súhlas so svojou kandidatúrou a výpis z registra trestov.

Upozornenie:
Na VZ SZB 2018 sa uskutočnia voľby do všetkých orgánov SZB v súlade so Stanovami SZB Hlava IX, Článok 9.1.

Valného zhromaždenia SZB 2018 bude voliť:

 • Prezidenta SZB
 • Viceprezidenta pre štátnu športovú reprezentáciu
 • Viceprezidenta pre ekonomiku a marketing
 • Viceprezidenta pre technické záležitosti
 • Viceprezidenta pre športovcov
 • Viceprezidenta pre mládež
 • Viceprezidenta pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov
 • Predsedu Kontrolno-revíznej komisie (kontrolóra SZB v zmysle zákona o športe)

 • Člena Kontrolno-revíznej komisie

 • Člena Kontrolno-revíznej komisie

 • Predsedu Disciplinárnej komisie

 • Člena Disciplinárnej komisie

 • Člena Disciplinárnej komisie

 

autor: sekretariát SZB

 
© 2018, Slovenský zväz biatlonu
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu týchto správ na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu je výslovne zakázané.