Oznam pre verejnosť

27. decembra 2017 (SZB) - Vážená verejnosť, Slovenský zväz biatlonu so sídlom Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35656743 (ďalej len „SZB“) Vás ako prevádzkovateľ v súlade s §15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov týmto informuje, že počas športových  podujatí organizovaných SZB plánujeme vyhotovovať fotografie, prípadne zvukovo-obrazové záznamy, ktoré budú slúžiť na spravodajské a dokumentačné účely o činnostiach a aktivitách SZB.

Niektoré fotografie alebo zvukovo-obrazové záznamy môžu byť zverejnené na našej webovej stránke alebo sociálnych sieťach SZB. Iné spracovateľské operácie sa nebudú uskutočňovať.

Občiansky zákonník v §12 stanovuje, že na vyhotovenie a použitie fotografie fyzickej osoby je potrebné jej privolenie – súhlas. Za súhlas sa pokladá aj gesto súhlasu dané fotografovi, ktoré vzhľadom na okolnosti prípadu nevzbudzuje pochybnosti. Nakoľko fotografie majú slúžiť pre spravodajské a dokumentačné účely SZB, udelený súhlas platí po dobu trvania tohto účelu, resp. do odvolania súhlasu.

Ako dotknutá osoba nie ste povinná udeliť súhlas s odfotením  a so zverejnením fotografie a udelený súhlas môžete u prevádzkovateľa kedykoľvek odvolať.

V prípade, že nesúhlasíte so zverejnením Vašej fotografie, prípadne s Vašim odfotením, prosím oznámte to písomne Slovenskému zväzu biatlonu na adresu Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica alebo cez kontaktný formulár na webovej stránke www.biathlon.sk,  a daná fotografia bude  bez zbytočného dokladu odstránená.

Dotknutá osoba môže na základe písomnej žiadosti vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, presné informácie o zdroji, z ktorého sa získali osobné údaje, odpis osobných údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona.

 

Autor: sekretariát SZB

 

© 2017, Slovenský zväz biatlonu
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu týchto správ na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu je výslovne zakázané.