Oznam k doplnkovým volbám

15. júna 2018 (SZB) - Prezídium SZB dňa 2.6.2018 schválilo termín doplnkových volieb Viceprezidenta pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov na 7.7.2018. Vzhľadom k skutočnosti, že Informačný systém v športe (ISŠ) nie je plne funkčný, nie je možné vykonať voľby elektronicky. V súlade so Stanovami, Hlava IX, čl. 9.1 bod 1. sa voľby do orgánov SZB vykonávajú na zasadnutí VZ SZB alebo elektronickou formou prostredníctvom informačného systému športu (ISŠ) v súlade so zák. č. 440/2015 Z.z. a v súlade s predpismi SZB.

Z dôvodu nefunkčnosti ISŠ sa hlasovanie dňa 7.7.2018 neuskutoční a bude zvolané Mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ). O termíne konania MVZ sa bude rokovať na najbližšom Prezídiu SZB, ktoré sa uskutoční 2.7.2018. Termín a miesto konania MVZ zverejníme na webovej stránke a tiež zašleme informácie klubom.

 

 

autor: sekretariát SZB

 
© 2018, Slovenský zväz biatlonu
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu týchto správ na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu je výslovne zakázané.