Valné zhromaždenie SZB

Dokumenty

29.04.2017

Stanovy SZB - 29. apríla 2017 (1 478 kB)
Rozpočet SZB na rok 2017 (477 kB)

Uznesenie z Valného zhromaždenia - 29. apríla 2017

(357 kB)
Zápis - 29. apríla 2017 (422 kB)
Správa mandátovej komisie - 29. apríla 2017 (632 kB)
Výročná správa SZB 2016 (1 504 kB)

8.10.2016

Uznesenie z mimoriadneho Valného zhromaždenia - 8. októbra 2016 (179 kB)
Zápis - 8. októbra 2016 (358 kB)
Stanovy SZB - 8. októbra 2016 (177 kB)
Štatút kontrolnej a revíznej komisie - 8. októbra 2016 (160 kB)
Správa volebnej komisie - 8. októbra 2016 (132 kB)
Správa mandátovej komisie - 8. októbra 2016 (106 kB)
Správa Kontrolnej a revíznej komisie - 8. októbra 2016 (344 kB)
Správa o hospodárení - 8. októbra 2016 (169 kB)

30. apríla 2016

Uznesenie z mimoriadneho Valného zhromaždenia - 30. apríla 2016 (111 kB)
Zápis - 30. apríla 2016 (313 kB)
Stanovy SZB - 30. apríla 2016 (1.82 MB)
Správa volebnej komisie - 30. apríla 2016 (89 kB)
Správa mandátovej komisie - 30. apríla 2016 (103 kB)
Správa Kontrolnej a revíznej komisie - 30. apríla 2016 (194 kB)
Správa o hospodárení - 30. apríla 2016 (274 kB)
Správa o činnosti od 1.5.2015 do 30.04.2016 - 30. apríla 2016 (335 kB)

26. apríla 2014

Stanovy SZB - 26. apríla 2014 (1 819 kB)
Zápis z Valného zhromaždenia - 26. apríla 2014 (216 kB)
Uznesenie z Valného zhromaždenia - 26. apríla 2014 (189 kB)
Programové zameranie činnosti SZB po VII. VZ SZB (132 kB)

22. mája 2010

Stanovy SZB - 22. mája 2010 (63 kB)
Zápis z Valného zhromaždenia - 22. mája 2010 90 kB)
Uznesenie z Valného zhromaždenia - 22. mája 2010 (47 kB)
Programové zameranie činnosti SZB po VI. VZ SZB (40 kB)