Zápisnice ŠTK

25.03.2017 Zápisnica zo zasadnutia č. 9 (765 kB)
01.10.2016 Zápisnica zo zasadnutia č. 8 (365 kB)
23.07.2016 Zápisnica zo zasadnutia č. 7 (335 kB)
25.03.2016 Zápisnica zo zasadnutia č. 6 (435 kB)
05.10.2015 Zápisnica zo zasadnutia č. 5 (335 kB)
05.10.2015 Príloha k Zápisu č. 5 (184 kB)
27.06.2015 Zápisnica zo zasadnutia č. 4 (305 kB)
28.03.2015 Zápisnica zo zasadnutia č. 3 (321 kB)
28.03.2015 Prílohy k Zápisu č. 3 (364 kB)
25.09.2014 Zápisnica zo zasadnutia č. 2 (326 kB)
25.09.2014 Prílohy k Zápisu č. 2 (464 kB)
25.09.2014 Štatút rozhodcovskej subkomisia ŠTK - 2014 ( 77 kB)
28.06.2014 Zápisnica zo zasadnutia č. 1 (264 kB)
07.06.2014 Štatút ŠTK - 2014 ( 69 kB)