Prezídium SZB

28.12.2017 Prílohy k Zápisu č. 7/2017 (903 kB)
28.12.2017 Zápis zo zasadnutia č. 6/2017 (669 kB)
16.10.2017 Prílohy k Zápisu č. 6/2017 (2,3 MB)
16.10.2017 Zápis zo zasadnutia č. 6/2017 (702 kB)
29.05.2017 Prílohy k Zápisu č. 5/2017 (2,1 MB)
29.05.2017 Zápis zo zasadnutia č. 5/2017 (922 kB)
22.04.2017 Prílohy k Zápisu č. 4/2017 (3,1 MB)
22.04.2017 Zápis zo zasadnutia č. 4/2017 (662 kB)
08.04.2017 Prílohy k Zápisu č. 3/2017 (2,3 MB)
08.04.2017 Zápis zo zasadnutia č. 3/2017 (812 kB)
21.12.2016 Prílohy k Zápisu č. 2/2016 (2,0 MB)
21.12.2016 Zápis zo zasadnutia č. 2/2016 (272 kB)
23.10.2016 Zoznam uznesení zo zasadnutia č. 1/2016 (124 kB)
23.10.2016 Prílohy k Zápisu č. 1/2016 (1.1 MB)
23.10.2016 Zápis zo zasadnutia č. 1/2016 (262 kB)
15.09.2016 Zoznam uznesení zo zasadnutia č. 13 (119 kB)
15.09.2016 Prílohy k Zápisu č. 13 (1.4 MB)
15.09.2016 Zápis zo zasadnutia č. 13 (194 kB)
19.07.2016 Zoznam uznesení zo zasadnutia č. 12 (112 kB)
19.07.2016 Zápis z mimoriadneho zasadnutia č. 12 (160 kB)
13.05.2016 Zoznam uznesení zo zasadnutia č. 11 (118 kB)
13.05.2016 Zápis zo zasadnutia č. 11 (211 kB)
13.05.2016 Prílohy k Zápisu č. 11 (315 kB)
09.04.2016 Zápis zo zasadnutia č. 10 (611 kB)
09.04.2016 Prílohy k Zápisu č. 10 (1,7 MB)
09.01.2016 Zápis zo zasadnutia č. 9 (549 kB)
  Plán zasadnutí Prezídia SZB 2013 (38 kB)
  Informácia zo zasadnutia Prezídia SZB - 29.05.2010 (21 kB)
  Správa o hospodárení SZB za rok 2009 (41 kB)
  Plán zasadnutí Prezídia SZB 2009 (32 kB)
  Správa o hospodárení SZB za rok 2008 (43 kB)
  Plán zasadnutí Prezídia SZB 2009 (38 kB)
  Informácia zo zasadnutia Prezídia SZB, konaného dňa 29.12.2008 (18 kB)
  Správa o hospodárení SZB za rok 2007 (35 kB)
  Hlavné úlohy SZB na rok 2007 (44 kB)
  Správa o hospodárení SZB za rok 2006 (49 kB)
  Plán zasadnutí Prezídia SZB 2007 (17 kB)
Správa o činnosti Prezídia Slovenského zväzu biatlonu v období 2002-2006 (89 kB)