Komisia pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov | Slovenský zväz biatlonu