Družstvo muži

Matej KAZÁR

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Klub biatlonu:

Matej KAZÁR
10.5.1983
VŠC Dukla B. Bystrica

Martin OTČENÁŠ

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Klub biatlonu:

Martin OTČENÁŠ
25.8.1987
VŠC Dukla B. Bystrica

Tomáš HASILLA

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Klub biatlonu:

Tomáš HASILLA
23.08.1990
VŠC Dukla Banská Bystrica

Michal ŠIMA

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Klub biatlonu:

Michal ŠIMA
28.04.1992
VŠC Dukla Banská Bystrica

Michal KUBALIAK

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Klub biatlonu:

Michal KUBALIAK
18.07.1993
VŠC Dukla Banská Bystrica